Tájékoztató

Ügyfélfogadási rend:


Ügyfélfogadó címe: Debrecen Mézeshegy utca 38.

 • hétfő: 16:00-20:00

 • kedd: zárva

 • szerda: 16:00-20:00

 • csütörtök: zárvaA tanfolyamra való jelentkezés személyesen az ügyfélfogadóban lehetséges. Amire szükség van:

 • érvényes személyi igazolvány,

 • lakcímkártya

 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat

 • már meglévő vezetői engedélyek
Beiratkozás feltételei:

 • Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplő nyilatkozat elfogadása.

 • Megkötött tanulmányi szerződés,

 • betöltött 16,5 éves életkor,

 • első tandíj részlet készpénzben történő befizetése,

 • elméleti vizsgadíj befizetése,

 • egészségügyi alkalmassági igazolás 2 példányban (háziorvos állítja ki).

 • Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel akkor annak bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.

 • Külföldi álllapolgárság esetén, a vezetői engedély kiadásának feltétele az érvényes tartózkodási engedély.

Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni,az I. alkalmassági csoportra.


Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Betöltött 16 és háromnegyed éves életkor

 • Elméleti képzés igazolt elvégzése

 • Érvényes orvosi alkalmassági igazolás I. csoportba, mely a háziorvostól szerezhető be. Eredeti példány bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola felé

 • Elméleti vizsgadíj befizetése

 • Jelentkező írni, olvasni tud és az alapfokú iskola végzettségéről nyilatkozik

A tanuló az 1. KRESZ vizsgájára vigye magával az eredeti bizonyítványát ( 8 osztályos vagy érettségi vagy diploma)

A sikeres elméleti vizsga 24 hónapig érvényes. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdő időpontjától számolva 9 hónapon belül nem tesz kísérletet vizsgára, illetve ugyanezen időponttól számítva 12 hónapon belül nem tesz sikeres vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően tehet újabb próbát. A megismételt tanfolyam díja teljes mértékben a tanulót terheli.

Az egyéb - vizsga - alóli felmentést az iskolavezető kérésére a csatolt és hitelesített okirat másolata alapján a Hatóság - erre - jogosult vezetője adhat.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • betöltött 17. életév,

 • érvényes orvosi alkalmassági,

 • befizetett gyakorlati vizsgadíj,

 • a gyakorlatra előírt menettávolságot (580 km) és szükséges óraszámot (29 óra) levezette, az a vezetési kartonon szerepel.


A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

Elméleti tantárgyak és óraszámok

 • Közlekedési alapismeretek 18 óra

 • Járművezetés elmélete 6 óra

 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra.


Elméleti oktatás ismertetése E-learning képzés formájában

Az E-learning az elektronikus távoktatást jelenti, amely hozzáféréséhez egy internet eléréssel rendelkező számítógép szükséges. Az E-learning képzés teljesítése időben korlátozott, beregisztrálás után 90 napon belül el kell kezdeni a tanfolyamot, majd a kezdés után 180 nap és 75 óra áll a tanuló rendelkezésére, amit saját haladási ütem, időbeosztás szerint lehet elvégezni. Hosszabbításra van lehetőség, de ez díjköteles 10.000 Ft/ 10 óra.


Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság

Kötelező menettávolság: 580km

Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni:


 • Alapoktatás 9 óra

 • Városi vezetés 14 óra

 • Országúti vezetés 4 óra

 • Éjszakai vezetés 2 óra

 • Forgalmi vizsga 1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap maximum 2 óra vezetés lehetséges. A főoktatásban egy nap maximum 2×2 óra teljesíthető minimum egy óra szünet közbeiktatásával. Az 580 km elérése és a kötelező 29 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően lehet leghamarabb forgalmi vizsgát tenni.

Esetleges hiányzások pótlása:

 • A tanóra kezdete előtt min 24 órával fizetési kötelezettség nélkül lemondhatja a gyakorlati óráit, egyéb esetben az óradíj kifizetése felszámolásra kerül

 • Az elméleti előadások pótlása ingyenes, bármely párhuzamosan futó vagy soron következő, azonos kategóriájú tanfolyamban

Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok

Tandíjak

Elmélet

Tantermi oktatás díja 40.000 Ft

E-learning 35.000 Ft

Gyakorlat

Gyakorlati oktatás alap és pótóra óradíja 7.500 Ft/tanóra (min.heti 1 alkalom)

VIP gyakorlati óradíj alap és pótóradíj 8.500 Ft/tanóra (min. heti 2 alkalom)

VIP II. gyakorlati óradíj alap és pótóradíj 9.500 Ft/tanóra (min. heti 3 alkalom.)

A VIP vezetési órák lényege, a gyorsabb jogosítvány szerzése érdekében, heti többszöri vezetési órákat garantál. Amennyiben a tanuló nem tud a vezetésen részt venni, vagy az oktatónak adott héten lehetősége volt több időpontot adni, az nem változtat az óradíjon.

A tandíj befizetésének módja az ügyfélfogadó irodában.

A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló gyakorlati óradíja megegyezik a fenti díjakkal

A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló iskolánkhoz való áthelyezésével kapcsolatos ügyintézésre külön költséget, külön költséget nem számolunk fel.

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga

Az "Alapfokú közúti elsősegélynyújtás" vizsga előtti felkészítő tanfolyamot autósiskolánk megszervezi, szakképzett oktató előadásával (10.000 Ft/ fő) Debrecen városában,de a vizsga a Magyar Vöröskereszt szervezésében zajlik (Debrecen, Hatvan utca 37. )

Szakirányú végzettség esetén felmentés lehetséges a 24/2005-GKM rendelet 3. számú melléklete alapján (pl.: orvos, gyógyszerész, stb..) illetve korábban szerzett vezetői igazolvánnyal rendelkezik.

A meglévő vezetői engedélyt, illetve a felsorolt végzettség esetén az eredeti okiratot és egy fénymásolt példányt át kell adni az autósiskola részére.

A közúti elsősegélynyújtó vizsga díja 15.500 Ft.

Vizsgadíjak

KRESZ vizsga ( elméleti vizsga) 4.600 Ft

Forgalmi vizsga (gyakorlati vizsga) 11.000 Ft

Forgalmi befizetésének helye: Debrecen, Széchenyi utca 46.

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztára (H-Cs: 8:00-12:00, ebédszünet után:12:30-15:00, P: 8:00-13:00).

Vizsgadíjak a tanfolyamdíjtól a tanfolyamtól és autósiskolánktól függetlenek.

Rutinpálya használati díj 12700/10000 Ft

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja

A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a "Képzési igazolás"-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti. Ha a Tanuló tartozik azt köteles kifizetni a képzőszervnek.

Oktatási helyszínek

Alapoktatás: Debrecen, Bartók Béla 115. (Rutin pálya)

Gyakorlati oktatás: Debrecen

12. Engedélyező Hatóság és Felügyeleti szerv: ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
1358 Budapest, Pf. 14.
info@ebm.gov.hu

https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium

Képzésért felelős:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,1033 Budapest, Polgár utca 8-10

https://kavk.hu/


  A vizsgázó jogai és kötelezettségei

 • A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetéshez megfelelő öltözetben, és állapotban meg kell jelenni

 • a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell

 • A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető

 • A vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.

 • Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.

 • Amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

 • A képzőszerv jogai és kötelezettségei

 • Írásos tájékoztatóban szereplő megállapodásnak megfelelően végezni a képzést

 • Színvonalas oktatást biztosítani

 • Tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni

 • Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése

  A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

 • A sikeres vizsgát követően (forgalom) leghamarabb 3 munkanap után mehet a tanuló bármelyik kormányablakba ahol kérelmezheti a vezetői engedély kiadását

 • Az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

 • személyi igazolvány vagy személyiséget igazoló dokumentum

 • lakcímkártya (külföldi esetén, tartózkodási helyet igazoló okmány)

 • közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya (kivéve, ha meglévő vezetői engedéllyel rendelkezik)

 • alapfokú végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány

 • orvosi alkalmassági igazolás

A gépjármű vezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes.

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat. Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

A képzőszervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

Köszönöm megtisztelő figyelmét! Jó tanulást és sikerekben gazdag felkészülést a vizsgákra!